Warsztaty profilaktyczne

W naszej szkole, jak co roku organizowane są warsztaty profilaktyczne dla uczniów. W tym roku goszczą u nas prelegenci firmy EKSPERT z Krakowa. Temat warsztatów to Wyloguj się z Sieci czyli przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym. Znajdą się tu również treści dot. niebezpieczeństw sztucznej inteligencji, cyberbullyingu, bezpieczeństwa w sieci, przeciwdziałania hejtowi, nękaniu, zastraszaniu w Internecie. Warsztaty będą trwały od 7 listopada do 24 listopada 2023. Będą nimi objęte wszystkie klasy w naszej szkole.

Notatka: Anna Jaśkiewcicz

Zdjęcia: Anna Mazur