Iłża dzisiaj

Iłża dzisiaj to niewielkie miasteczko, liczące ok. 5 tysc. mieszkańców, leżące na granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego, w powiecie radomskim-ziemskim. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w rolnictwie, leśnictwie nielicznych zakładach przemysłowych (ZGM Zębiec, Kajmex, tartaki), usługach oraz instytucjach samorządowych.
W mieście działajądwie szkoły średnie – Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Publiczne Gimnazjum Gminne oraz nasza Publiczna Szkoła Podstawowa. Pod Iłżą w Chwałowicach pracuje Zespół Szkół Rolniczych -jest to kolejna (trzecia) szkoła średnia w gminie
Iłżecką służbę zdrowia reprezentują Szpital Rejonowy i Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Ważnym ośrodkiem jest Iłżecki Dom Kultury, organizujący co roku liczne imprezy nawet o charakterze ogólnokrajowym – Dni Leśmianowskie, Turnieje Rycerskie, Iłżeckie Dni Kultury. Drugą cenną placówkążycia kulturalnego jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży z licznymi filiami w okolicznych wioskach.
W Iłży działa Klub Sportowy „Polonia” – należący do najstarszych w kraju – w 2002 roku uroczyście obchodził 80-lecie istnienia. Gratulujemy!!!
Ze względu na walory przyrodnicze i zabytki rozwój miasta związany będzie z turystyką, rzemiosłem i przemysłem o małej uciążliwości dla środowiska gminę widzi się w przyszłości jako ekologiczno – turystyczną.
W Iłży swoje siedziby mają:
Bank Spółdzielczy – ul. Rynek 1
Bank Śląski – ul. Rynek 11
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska – ul. Bodzentyńska 39
Stacje Paliw – ul. Dr Anki i droga nr 9 – czynne całą dobę.
Miasto posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków i kompletną kanalizację. Wydzielono w planie zagospodarowania przestrzennego tereny pod przyszłe inwestycje i budownictwo (w tym indywidualne). W mieście jest nowoczesny dworzec PKS oraz baza domków noclegowych na terenie MGOSiR.

Władze gminy:
Rada Miasta i Gminy Iłża
Przewodnicząca Rady – Agnieszka Okruta
Zarząd Miasta i Gminy Iłża
Burmistrz Miasta i Gminy – Przemysław Burek
Z-ca Burmistrza – Damian Kisiel
Sekretarz – Grzegorz Kopciał
Skarbnik – Elżbieta Łodej
Telefony
centrala (048)341 22 00
tel. sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Iłża – (0-48) 616 31 35
fax Urzędu Gminy i Miasta Iłża – (0-48) 616 33 00

Oficjalna strona UMiG w Iłży – www.ilza.pl