COVID 19

Lista procedur związanych z bezpieczeństwem w okresie pandemii Covid19
Procedury obowiązujące w szkole od 18 stycznia 2021 roku

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W SYSTEMIE STACJONARNYM W ORESIE PANDEMII

Procedura_dezynfekcji_sal_i_lazienek_na_czas_pandemii

Procedura_przyprowadzania_i_odbierania_dziecka_na_czas_pandemii

Procedura_bezpieczeństwa_na_czas_pandemii

Procedura_postępowania_na_wypadek_podejrzenia_zakażenia_covid-19_u_ucznia

Procedura_komunikowania_na_drodze_nauczyciel_a_dyrektor_nauczyciel_a_rodzic_na_czas_pandemii

Zgoda_rodzica_na_pomiar_temperatury_dziecka