70 lat szkoły

Przebieg obchodów Uroczystości Jubileuszu 70 lecia Szkoły Podstawowej w Iłży

Punktualnie o godzinie 9.45 14 maja 2005 roku uformowana kolumna z placu szkolnego wyruszyła do kościoła parafialnego na mszę w intencji szkoły. Kolumnę prowadzili werbliści i fanfarzyści z Panem Władysławem Jastalskim na czele. Za zespołem szły poczty sztandarowe, delegacja z wiązanką kwiatów, dzieci i młodzież oraz nauczyciele i zaproszenie goście.
Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił Ksiądz Biskup Stanisław Siczek Podczas mszy Ksiądz Biskup poświęcił ufundowany przez Radę Rodziców sztandar szkoły.
Po mszy wszyscy przeszli pod Pomnik Bohaterów Ziemi Iłżeckiej gdzie zespół fanfarzystów odegrał Ciszę nocną, delegacja złożyła wiązankę kwiatów.
Następnie na placu szkolnym rozpoczęły się główne uroczystości. Sam plac był pięknie udekorowany proporcami, flagami w barwach narodowych oraz cytatami z Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Marzena Stasiło, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych na uroczystości wymieniając: poczty sztandarowe z iłżeckich szkół, Księdza Biskupa Stanisława Siczka i Księży z naszej parafii, przedstawicieli Rady Powiatu Radomskiego z Przewodniczący Panem Edwardem Krokiem, przedstawicieli Rady Iłży z Burmistrzem Panem Januszem Rzońcą, przybyłych emerytowanych Pracowników i Dyrektorów Szkoły, dyrektorów okolicznych szkół, przedstawicieli: Związków Zawodowych, Służb Mundurowych, Przedsiębiorstw i Zakładów Pracy, Uczniów, Rodziców i Gości Honorowych. Następnie krótko przedstawiła historię szkoły, przypominając najważniejsze wydarzenia w jej dziejach.
Po Pani Dyrektor Przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego Pan Edward Krok podziękował wszystkim nauczycielom i rodzicom w imieniu swoim oraz Starosty Radomskiego i przekazał list gratulacyjny.
Pan Burmistrz Iłży Janusz Rzońca w swoim przemówieniu przedstawił zasługi szkoły dla regionu, następnie wyróżniającym się nauczycielom i rodzicom wręczył listy z podziękowaniami za zaangażowanie i pracę. Głos zabrali następnie Pani Wizytator Krystyna Korneta w imieniu Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty oraz Pan Jacek Kuc Przewodniczący Rady Rodziców, który wraz z delegacją rodziców wręczył Pani Dyrektor kwiaty.
Postać Patrona Szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego przypomniała Pani Dorota Plata.
Potem nastąpiła ceremonia wręczenia i przekazania sztandaru. Sztandar do kościoła i na plac szkolny poniósł Poczet Rodziców w składzie: chorąży Pan Włodzimierz Fiołna, asysta Panie Bożena Złotnik i Beata Sitarska. Chorąży wręczył sztandar Pani Dyrektor. Po odebraniu sztandaru Pani Dyrektor wręczyła go Pocztowi Uczniów w składzie: chorąży Dawid Skrzypczyk, asysta Daria Pała i Kaja Nadgrodkiewicz. Następnie wytypowani uczniowie ustawili się przed sztandarem a Pani Dyrektor odebrała od wszystkich ślubowanie na sztandar szkoły.
Wicedyrektor Szkoły Pani Małgorzata Fręchowicz przedstawiła rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim. Nagrody uczniom wręczali Pan Burmistrz i Pani Dyrektor.
Następnie odczytano list gratulacyjny od PKS Starachowice SA, a delegacja Przedsiębiorstwa przekazała szkole sprzęt sportowy. Innym miłym akcentem było wręczenie szkole upominków przez przedstawicieli Przedsiębiorstwa POLMO IZAMOT. Okolicznościowe pisma wraz z upominkami dla szkoły wręczyli Pani Dyrektor pracownicy Komisariatu Policji w Iłży oraz Nadleśnictwa Marcule. Do szkoły dotarł list gratulacyjny od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Wojciecha Olejniczaka.
Wszystkich Honorowych Gości zaproszono do wbijania jubileuszowych gwoĽdzi w symboliczną otwartą księgę
Po wyprowadzeniu sztandarów uczniowie przedstawili program artystyczny o Patronie Szkoły. Na tym cześć oficjalna została zakończona. Wszystkich zaproszono do zwiedzania otwartej tego dnia szkoły, wpisywania się do Księgi Gości, oglądania wernisażu prac uczniów.
Przez cały czas trwały pokazy artystyczne: wokalne i taneczne szkolnych zespołów. Uroczystość była okazją do spotkania dla wielu emerytowanych nauczycieli i dyrektorów, którzy w Szkolnej Izbie Pamięci wspominali lata swojej pracy w szkole.