80 lat szkoły

15 maja 2015 roku uroczyście obchodziliśmy 80-lecie powstania Szkoły Podstawowej w Iłży. Na wstępie uczniowie, nauczyciele i zaproszeni Goście w towarzystwie zespołu werblistów i pocztów sztandarowych zaprzyjaĽnionych szkół udali się do parafialnego kościoła gdzie Ksiądz Dziekan Stanisław Styśodprawił mszę św. w intencji całej społeczności szkolnej. Po powrocie z mszy na szkolnym boisku odegraniem hymnu państwowego rozpoczęły się główne uroczystości jubileuszowe. Głos zabrała Dyrektor Szkoły P. Marzena Stasiło, która powitała wszystkich uczestników. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli i absolwentów oraz złożono wiązankę pod tablicą pamiątkową na murze szkoły. W dalszej części wystąpienia p. Dyrektor przedstawiła historię szkoły oraz jej współczesne oblicze. Dla upamiętnienia jubileuszu uroczyście odsłonięto tablicę przypominającą to wydarzenie. Ufundowana przez P. Katarzynę i Marcina Kuterów płyta została odsłoniętą przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłży P.Józefa Skrobisza, Burmistrza Iłży P. Andrzeja Moskwę , Dyrektor PSP W Iłży P. Marzenę Stasiło oraz przedstawiciela uczniów Kamila Fryszkowskiego, a poświęcona przez Księdza Dziekana Stanisława Stysia. Po pięknej ceremonii odczytano skierowany do zgromadzonych list Wicewojewody Mazowieckiego P. Dariusza Piątka. Jako pierwszy głos zabrał Radny Województwa Mazowieckiego P. Zbigniew Gołąbek, któremu towarzyszyli Radny Powiatu Radomskiego P. Marek Jarosz oraz Prezes GRH 51PPL P. Tomasz Skiba. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego P. Adama Struzika P. Zbigniew Gołąbek wyróżnił szkolę Medalem Pamiątkowym Pro Mazowia za zasługi dla Województwa Mazowieckiego, a nauczycielom i pracownikom: Marii Derfli, Ryszardowi Dziurze, Małgorzacie Fręchowicz, Zofii Jaśkiewicz, Sylwestrowi Kwietniowi, Elżbiecie Noszczyk, Dorocie Placie, Elżbiecie Skibie, Marzenie Stasiło, Jarosławowi Szymczykowi, Elżbiecie Tusińskiej wręczył dyplomy uznania. W imieniu Kuratorium Oświaty w Warszawie przemawiała P. Dyrektor Delegatury w Radomiu Izabela Renowska, która życzyła szkole wielu sukcesów w pracy dydaktyczno wychowawczej. Naszą gminę w wystąpieniach reprezentowali P. Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Skrobisz wraz z radnymi Agnieszką Kaczmarzyk, Renatą Iluchin i Cezarym Nobisem, Burmistrz Iłży P. Andrzej Moskwa, Sekretarz Gminy P. Grzegorz Kopciał. Do serdecznych życzeń dołączono przyznany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej, które reprezentował Prezes Janusz Szmit, Medal Za Zasługi dla Miasta Iłży. Podobnymi medalami uhonorowano zasłużonych emerytowanych nauczycieli: Alinę Nowacką, Zofię Włodarską, Władysława Brodawkę i Władysława Jastalskiego. Następnie w kolejności występowali dziękując za współpracę i życząc wielu sukcesów: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Iłży P. Agnieszka Kopeć Fila, w imieniu Nadleśnictwa Marcule P. Radosłąw Koniarz, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance P. Barbara Rosiewicz, Dyrektor Domu Kultury w Iłży P. Krzysztof Kozera, Prezes ZNP w Iłży P. Alina Nowacka oraz w imieniu Rady Rodziców P. Anna Sępioł, Aneta Wancerz i Agnieszka Gazarkiewicz. Na zakończenie wiele miłych słów usłyszeliśmy od zaprzyjaĽnionej ze szkołą od lat P. Hanny Sępioł. Po wyprowadzeniu sztandarów i zespołu werblistów P. Wicedyrektor Szkoły Małgorzata Fręchowicz przedstawiła wyniki konkursów plastycznych związanych z jubileuszem i wraz z P. Małgorzatą Bernaciak nagrodziła najlepszych wykonawców. Całą uroczystość zakończył piękny występ uczniów, na który złożyło się: przedstawienie historii szkoły, wiersze, piosenki w wykonaniu solistów i szkolnego chóru. Program przygotowały P. Małgorzata Żygiel, Dorota Plata, Renata Iluchin. Następnie nasi Goście zwiedzali szkołę i mogli wpisywać się do Księgi Pamiątkowej. Zdjęcia z uroczystości album nr 1 album nr 2 album nr 3 album nr 4
Zespół werblistów-Władysław Jastalski, opieka na pocztami sztandarowymi-Ryszard Dziura, filmowanie-Agnieszka Kiełek, zdjęcia -Beata Maciejewska, prowadzenie imprezy-Jarosław Szymczyk, obsługa techniczna i nagłośnienie-Szymon Myszka (DK Iłża), Sylwester Kwiecień, Grzegorz Jaśkiewicz, Jarosław Żłobecki