SPRZĄTAMY DLA POLSKI

21 kwietnia 2023 r. w przeddzień Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy dla Polski” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów. Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. 

Wszyscy używamy tego, co daje nam nasza planeta – wody, powietrza, światła słonecznego, temperatury, roślin, zwierząt. Niestety, to przez nas – ludzi, Ziemia jest konsekwentnie niszczona. Dlatego my, jej mieszkańcy, musimy zadbać o to, aby była domem także dla przyszłych pokoleń.

Uczniowie klasy 5a  pod opieką p. Agnieszki Pawełek posprzątali tereny zielone, chodniki i ulice w pobliżu szkoły. Uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy i zachęcamy wszystkich do dbania o środowisko każdego dnia.

Agnieszka Pawełek