Gra szyfrów

13 października br. do Iłży zawitał mobilny Showroom z wirtualnym projektem Biura Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej – „Grą Szyfrów”. Jest to innowacyjna  gra służąca nie tylko rozrywce, ale również edukacji historycznej, przybliżająca grającym przebieg wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku oraz dokonania polskiego kryptologa podpułkownika Jana Kowalewskiego. Projektowi gamingowemu towarzyszyło wystąpienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego oraz innych znamienitych gości z Delegatury IPN w Radomiu.  Uczestnicy  wystawy mieli również okazję obejrzeć stoiska z bronią oraz sprawdzić umiejętności strzeleckie, dzięki żołnierzom z Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki  Radioelektronicznej z Grójca i 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Naszą szkołę na wystawie reprezentowali uczniowie klas ósmych   pod opieką dyrekcji, nauczycieli i wychowawców.

Beata Szymańska Justyna Chudyba