Dzień życzliwości

20 listopada przypadł Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tego dnia nasi uczniowie przyszyli do szkoły ubrani na niebiesko. Ci, którzy mieli strój w takim kolorze – nie byli pytani na lekcjach.

 Z kolei 21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Na tablicy ogłoszeń SU znalazło się drzewo, na którego gałęziach uczniowie mogli przypinać karteczki z dobrymi słowami skierowanymi do innych osób.

 Samorząd Uczniowski