XX ZŁAZ SZLAKIEM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH

W dniu 02 lutego 2024roku uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej  im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego  w Iłży,  pod opieką nauczycieli historii p .Sławomira Kurka i p. Marcina Jabłońskiego, wzięli udział w XX Złazie Szlakiem Powstańców Styczniowych organizowanym przez Staropolskie Towarzystwo  Przyrodniczo – leśne KOTYZKA że Starachowic. Trasa rajdu wiodła przez piękne, leśne tereny rzeki Kotyzki aż do Polany ,, REMBAJŁY” obok Lipia koło Starachowic, gdzie na wszystkich uczestników czekało ognisko, prezentacje historyczne i gorący posiłek.
Sławomir Kurek