Witaj 3 Maj!

232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W gminnych uroczystościach patriotycznych związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły na czele z dyrekcją, nauczycielami, uczniami, poczet sztandarowy i poczet wiązankowy pod opieką P. J. Chudyby i M. Jabłońskiego.
Marcin Jabłoński