Warsztaty profilaktyczne

W dniach od 15.11 do 23.11.2022r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne: „Dbałość o równowagę i zdrowie psychiczne – strach, lęk, stres      i problemy emocjonalne – jak sobie z nimi poradzić” prowadzone przez  panią Joannę Lis – prelegentkę z Centrum Profilaktyki EKSPERT z Krakowa.

Temat warsztatów wynikał z analizy diagnozy wśród uczniów, rodziców  i nauczycieli przeprowadzonej w maju 2021r. Udział w warsztatach miał na celu poprawę samopoczucia psychicznego dzieci i młodzieży, poprawę relacji z otoczeniem oraz naukę metod radzenia sobie z problemami emocjonalnymi. Uczniowie zostali uświadomieni,              że sytuacje wynikające z lęku, strachu i stresu mogą spotkać każdego z nas  i warto umieć sobie z nimi radzić. Pani prelegentka zwróciła szczególną uwagę na czynniki wpływające na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz równowagę między nimi. Zapoznała uczniów ze skutecznymi  metodami radzenia sobie ze stresem. Uczniowie poznali również różne techniki  relaksacji.

Uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowego stylu życia.   

Warsztaty zostały sfinansowane z funduszy przekazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłży na działania profilaktyczne w szkole

   Koordynatorzy warsztatów z ramienia szkoły:

     Izabela Rosiewicz – nauczyciel informatyki

     Renata Marcula – pedagog szkolny

Tekst i zdjęcia Anna Mazur