Tolerancja – apel

    W dniu 25 listopada w Szkole Podstawowej w Iłży na ul. Wójtowskiej odbył się apel pod hasłem ,,TOLERANCJA”. Uczniowie klasy III C pod opieką pani pedagog Renaty Marculi i wychowawczyni Ewy Pedryc przekazali cenne informacje dotyczące znaczenia pojęcia tolerancja i nietolerancja. Miały one rozwijać wśród uczniów umiejętność bycia życzliwym w relacjach z innymi ludźmi, wyrozumiałymi wobec ich odmienności. Wskazane zostały także takie zachowania, które ranią innych i nie powinny być tolerowane.,,

Zdjęcia: Anna Mazur

Notatka: Ewa Pedryc