Szkółka dziennikarska

16 listopada w szkole odbyła się IV edycja projektu pod nazwą „Złotej 10 czyli Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej”.  W spotkaniu z dziennikarzami brały udział klasa 8 a i 8 c. Redaktorzy z Radia Radom wyłonili 10 najaktywniejszych osób spośród uczniów klas.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów z pracą dziennikarza informacyjnego i zachęcenie do wyboru tego zawodu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Opracowała: Agnieszka Paździor