Sprzątanie świata

23 września uczniowie klas: 5a i 8c pod opieką nauczycielek: p. Agnieszki Pawełek, p. Beaty Szymańskiej oraz p. Doroty Kędrzyńskiej wyruszyli do lasu, włączając się w ogólnopolską akcję SPRZĄTANIA ŚWIATA.

Koordynatorami akcji byli leśnicy z Nadleśnictwa Marcule, którzy wyznaczyli obszar sprzątania, przygotowali worki i jednorazowe rękawice, a także ognisko i ciepłą herbatę dla wszystkich uczestników.

Uczniowie sprzątali teren wokół leśnej drogi na trasie Małomierzyce – Michałów.

Czynny udział w tym przedsięwzięciu uświadomił uczniom, że należy dbać o środowisko naturalne i czystość otoczenia.

Przypominamy, że w corocznej akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA nie chodzi jedynie o to, by sprzątać, ale przede wszystkim o to, by nie śmiecić, poprawnie segregować odpady,  ograniczać ich wytwarzanie.

Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie.