Ślubowanie klas pierwszych

W piątek, 14 października 2022 r., w naszej szkole, w pięknie wyremontowanej sali gimnastycznej, odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

       Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Iłży Pan Przemysław Burek, Przewodnicząca Rady Miejskiej, jednocześnie Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Agnieszka Okruta, przedstawiciele Rady Rodziców Pani Aneta Wancerz i Pani Maria Góralska. Nie zabrakło również licznie przybyłych rodziców.

       Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły, Pani Marzeny Stasiło, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów. Życzenia złożyli Im również Burmistrz Iłży i Przewodnicząca Rady Rodziców.

       Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, a następnie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Aktu pasowania dokonały wychowawczynie klas: Pani Wiesława Fiołna –  klasy 1A, Pani Renata Iluchin – klasy 1B, Pani Iwona Pietrzak – klasy 1C.  W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

       Kochani Pierwszoklasiści! Cieszymy się, że jesteście już uczniami  i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia!

Zdjęcia i notatka Anna Mazur