Palmy wielkanocne-konkurs

Celem zorganizowanego konkursu było propagowanie tradycji i zwyczajów  związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej  oraz  integracja społeczności szkolnej.

Konkurs skierowany był do uczniów z klas I – VIII  szkół podstawowych i do dzieci edukacji przedszkolnej. Organizatorzy konkursu :
Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży,
– Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży
– Muzeum Regionalne w Iłży

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zgodność z regulaminem, dobór i różnorodność materiałów, samodzielność, staranność i ogólne wrażenie artystyczne.

Wszystkie zgłoszone palmy były wyjątkowo piękne, kolorowe i pomysłowe. Ich stworzenie wymagało dużo pracy i poświęconego czasu. Efekty  końcowe przeszły nasze oczekiwania, powołana komisja miała bardzo trudne zadanie w wyłonieniu najpiękniejszej. Ogólnie w naszej szkole na ul. Bodzentyńskiej powstało 13 palm. Najwyższa z nich miała prawie 3 metry. Materiały jakich użyto nawiązywały do form tradycyjnych palm z naszego regionu. Są to bibuła, suszone trawy i kwiaty, bazie, barwinek, kłosy zbóż. Każda z klas IV- VII wykonywała je pod kierunkiem i z pomocą nauczyciela plastyki
Wyniki nagrodzonych klas                           
 I miejsce-   kl. V d  , kl.VI a            
 II miejsce-  kl.IV a , kl.V c                       
 III miejsce- kl. IV c , kl. VII b
Małgorzata Bernaciak