Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

16 marca 2023 roku w obu budynkach naszej szkoły odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. W konkursie uczestniczyło 78 uczniów z klas II – VIII w czterech kategoriach:

  • Żaczek – klasy 2 – 24 osoby;
  • Maluch – klasy 3 i 4 – 31 osób;
  • Beniamin – klasy 5 i 6 – 17 osób; 
  • Kadet – klasy 8 – 6 osób.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały na ulicy Wójtowskiej panie Aneta Szelmanowska i Paulina Chojnacka, a na ulicy Bodzentyńskiej – Izabela Rosiewicz i Beata Szymańska.

Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Jednakowa dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki!

Każdy uczestnik Konkursu „Kangur Matematyczny 2023” otrzymał układankę przestrzenną w postaci ostrosłupa ściętego.
Komitet Organizacyjny Konkursu udostępni wyniki konkursu w terminie około 2 miesięcy
od daty przeprowadzenia konkursu.

Szkolny Koordynator Konkursu

Beata Szymańska