Karta Rowerowa


W dniu 02.06.2023 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów klas czwartych. Nad prawidłowym przebiegiem i bezpieczeństwem podczas egzaminu nadzór sprawowali policjanci z Komisariatu Policji w Iłży, dyrekcja i nauczyciele.
Opr. Marcin Jabłoński