Inny-nie znaczy winny

18 października 2022r. pod hasłem- „Inny-nie znaczy winny…” – odbył się apel na temat tolerancji. W formie krótkich scenek dramatycznych  uczniowie  klasy 8a przedstawili przejawy braku tolerancji i uświadomili społeczności szkolnej, że tolerancja oznacza poszanowanie cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń , obyczajów, choćby były one całkowicie odmienne od naszych.
Renata Szymczyk