Galeria na płocie

Do Szkoły Podstawowej na ulicy Wójtowskiej 5 zagościła biograficzna wystawa elementarna przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN pt. ,, IPN – Józef Piłsudski ‘’. Celem projektu ,, elementarne biografie ‘’jest przygotowanie wystaw o postaciach ważnych dla polskiej historii.

,, IPN – Józef Piłsudski ‘’ – to szereg zdjęć przedstawiających obrazki z życia Józefa Piłsudskiego od urodzenia aż do śmierci.

Prezentacja odbywa się w ramach projektu prowadzonego przez Powiatowy Instytut Kultury we współpracy z Wypożyczającym ,, Galerii na płocie ‘’. Patronat honorowy nad wystawą sprawuje Starosta Radomski – Waldemar Trelka.

Wystawę można oglądać na ogrodzeniu boiska przy wejściu na teren szkoły, do końca tego tygodnia. Następnie do końca listopada na ogrodzeniu szkoły przy ul. Bodzentyńskiej 45.

Na zdjęciach poniżej nasi uczniowie na zajęciach świetlicowych z panią Renatą Iluchin.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do oglądania wystawy!

Zdjęcia i notatka: Anna Mazur