EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Dzień Języków Obcych w Szkole Podstawowej w Iłży, ul. Bodzentyńska 45 i ul. Wójtowska 5 odbył się w terminie 26.09 – 30.09 .2022r. Zajęcia miały na celu:

  1. Poznanie tradycji i zwyczajów krajów anglo- i niemieckojęzycznych.
  2. Zachęcanie uczniów do nauki języków obcych.
  3. Wychowanie młodzieży w duchu tolerancji dla innych kultur
    i narodowości.

W ramach Dnia Języków Obcych uczniowie SP w Iłży pod kierunkiem swoich nauczycieli języków obcych wykonali: plakaty, albumy, rysunki lub gazetki ścienne, malowanki – flagi GB, USA, Niemcy itp.

Nauczyciele wg uznania przygotowali projekcje filmów propagujących kulturę, historię, geografię i wiedzę o krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego oraz pogadanki z uczniami w klasie, prezentacje informacji o krajach
anglo- i niemieckojęzycznych.

Opracowała: Beata Marzec