Dzień Patrona

„Ja wiem, com dla Polski uczynił” – Józef Piłsudski

Wiedzą o tym również uczniowie naszej szkoły. Każdego roku, w maju przeżywamy od nowa narodziny, młodość oraz zasługi dla Polski tego wielkiego człowieka, jakim był Józef Piłsudski – patron naszej szkoły. I jak co roku zastanawiamy się nad znaczeniem wielu słów, które kiedyś wypowiedział.

Na   tę   okoliczność   klasy   IVc,   Va i   Vb  pod opieką wychowawców – p. Doroty Platy, p. Anny Grabskiej i p. Iwony Dudy – przygotowały uroczystą akademię, która odbyła się 21 maja.

Należy pielęgnować pamięć tych, którzy o wolną Ojczyznę walczyli przez całe swoje życie. Bez wątpienia do tego grona należał Józef Piłsudski. W akademii nie zabrakło akcentów z życia osobistego Marszałka. Szczególnie wzruszające były sceny dotyczące relacji zwycięskiego wodza z matką, „która go do roli, jaką odegrał na kartach naszej historii chowała”.   To u jej stóp, zgodnie z testamentem Józefa Piłsudskiego, spoczęło dumne serce syna na wileńskim cmentarzu Rossie.

Nad  oprawą  muzyczną  czuwała   p. Dorota Kędrzyńska,   a  scenografię   przygotował p. Sławomir Kurek.

Mamy nadzieję, że tym   programem   przypomnieliśmy, jak ważna jest   przeszłość,  wolność i niepodległość Ojczyzny, o którą tak walczył patron naszej szkoły.

Opracowała: Anna Grabska