Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2022

Dzień Edukacji Narodowej, dawniej Dzień Nauczyciela, obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. KEN utworzona została w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Działała w latach 1773-1794. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od szkół elementarnych poprzez gimnazja, aż do wyższych uczelni. Reforma objęła programy nauczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka ojczystego, wychowanie obywatelskie. Komisja powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się przygotowywaniem podręczników. Zamawiano je u wybitnych uczonych polskich oraz tłumaczono najlepsze opracowania zagraniczne. Komisja uregulowała również podstawy prawne zawodu nauczycielskiego oraz stworzyła pierwsze szkoły kształcące pedagogów. Zreorganizowane zostały też szkoły wyższe: Akademia Krakowska i Akademia Wileńska. Niestety utrata przez Polskę niepodległości położyła kres Komisji Edukacji Narodowej.

Historia obchodzenia Dnia Edukacji Narodowej w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Wtedy też odbyła się Światowa Konferencja Nauczycielska w Warszawie, podczas której ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. W 1972 roku natomiast wprowadzono Dzień Nauczyciela, który przypadał w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej czyli 14. października. W 1982 roku w miejsce Dnia Nauczyciela wprowadzono Dzień Edukacji Narodowej. Jest to uznanie dla wszystkich pracowników oświaty – nauczycieli, dyrektorów, a także pracowników administracyjnych.


W dniu 14 października 2022r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Sala była zapełniona po brzegi uczniami ubranymi w galowe stroje, nauczycielami oraz gośćmi spoza szkoły.
Akademia rozpoczęła się od przemówienia pani Dyrektor, która przedstawiła historię tego święta, a także mówiła  o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Ponadto, podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Dziękowała wszystkim zgromadzonym za przybycie oraz wręczała nagrody wyróżnionym nauczycielom. Reprezentująca Radę Rodziców pani Agnieszka Okruta skierowała życzenia dla nauczycieli wręczając na ręce Pani Dyrektor bukiet kwiatów. Swoje przemówienie i życzenia skierował do nauczycieli również pan Burmistrz Przemysław Burek.
Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy VIII d i VIII e pod opieką p. Małgorzaty Smagieł-Occhipinti, p. Anety Banaszczyk , p. Bożeny Dąbrowskiej oraz p. Joanny Grudniewskiej. Młodzi artyści zaprezentowali krótką inscenizację, w której słowem, pieśnią uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Na zakończenie przewodniczący szkoły w imieniu wszystkich uczniów złożył serdeczne życzenia nauczycielom za ich pedagogiczny trud oraz zostały wręczone drobne upominki. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.
Link do zdjęć
Aneta Banaszczyk Małgorzata Smagieł Occhipinti