Akademia Konstytucja 3 maja – ul. Wójtowska 5

Dnia 27 kwietnia 2023r. w szkole przy ul. Wójtowskiej 5 odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski uczniowie klasy Ia i Ib pod opieką pani Renaty Iluchin , Wiesławy Fiołny oraz Iriny Vasilevy,  przygotowały montaż słowno-muzyczny pt. ,, Mali patrioci’’. Podczas recytacji wierszy zaprezentowano także historię konstytucji. Przypomniano uczniom ważne fakty z historii Polski oraz przynależności do narodu polskiego. Nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych.
Agnieszka Kiełek