160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W dniu 20 stycznia 2023 roku uczniowie naszej szkoły reprezentowani przez siódme klasy, uczestniczyli w obchodach 160-tej rocznicy Powstania Styczniowego, które odbyły się na Piotrowym Polu przy pomniku powstańców. Obchody te zostały zorganizowane przez Pana Stanisława Kuterę, Uczestniczyli w nich również przedstawiciele władz naszej gminy oraz Nadleśnictwa Marcule.
Justyna Chudyba