Pro Mazowia
Za zasługi dla Iłży
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dane adresowe
Szkoła Podstawowa w Iłży
Wójtowska 5 27-100 Iłża
tel/fax +48 486163040
Bodzentyńska 45 27-100 Iłża
tel +48 486165863
pspilza@poczta.onet.pl
Lokalizacja
Cookies
Na stronie SP w Iłży mogą być wykorzystywane pliki cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących tych plików w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, korzystaj ze strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Podręczniki
Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 (new)
do pobrania-plik pdf
    +48 486163040     +48 486165863      +48 486165110     pspilza@poczta.onet.pl                                         E-dziennik Synergia          Microsoft Office 365          BIP
Zarządzenie nr XIV/2020/2021
Zarządzenie nr XIV/2020/2021
z dnia 23 lutego 2021 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Iłży w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną (dalej: Komisja) do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży.
§ 2. 1. Skład komisji:
1) Halina Żmuda
2) Anna Kurek
3) Ewa Lisicka
4) Aneta Szelmanowska
2. Na przewodniczącego komisji wyznacza się: Małgorzatę Fręchowicz
. § 3. Komisja obraduje na posiedzeniach, które zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji.
§ 4. 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) rejestracja wniosków o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej, dokonanie merytorycznej oceny wniosków,
2) analiza wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły i dokonanie rekrutacji na podstawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
3) w przypadku wątpliwości co do złożonych oświadczeń – przygotowanie i wystąpienie do rodziców lub gminy, w której zamieszkuje kandydat, o potwierdzenie oświadczenia,
4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
5) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,
6) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego),
7) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym. W przypadku wystąpienia braków formalnych wniosku, wniosek jest odrzucony. Komisja sporządza opis wskazujący braki.
§ 5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatów do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
§ 6. Komisja obraduje na posiedzeniu, które zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji.
§ 7. Najpóźniej w terminie trzech dni od daty posiedzenia Komisja sporządza protokół z postepowania rekrutacyjnego .
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.