Pro Mazowia
Za zasługi dla Iłży
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dane adresowe
Szkoła Podstawowa w Iłży
Wójtowska 5 27-100 Iłża
tel/fax +48 486163040
Bodzentyńska 45 27-100 Iłża
tel +48 486165863
pspilza@poczta.onet.pl
Lokalizacja
Cookies
Na stronie SP w Iłży mogą być wykorzystywane pliki cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących tych plików w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, korzystaj ze strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Podręczniki
Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 (new)
do pobrania-plik pdf
    +48 486163040     +48 486165863      +48 486165110     pspilza@poczta.onet.pl                                         E-dziennik Synergia          Microsoft Office 365          BIP
RODO
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez SP w Iłży.

Od 25 maja 2018r. w Polsce będzie stosowane Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Ochronie Danych Osobowych (określane jako „RODO”). W związku z tym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018r.
1. Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 119/1)
2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa w Iłży Wójtowska 5, 27 – 100 Iłża, www.pspilza.pl , tel./fax 48 616 3040, e-mail: pspilza@poczta.onet.pl. reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wójtowska 5, 27 – 100 Iłża lub e-mail: pspilza@poczta.onet.pl
3. W terminie późniejszym Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych (określanego jako „IOD”) z którym będzie można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Wójtowska 5, 27 – 100 Iłża lub e-mail: pspilza@poczta.onet.pl
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową w Iłży w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c) i lit. e) tylko wtedy gdy:
• osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:
- przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji na urządzeniach komunikacji elektronicznej lub za pomocą poczty tradycyjnej;
- zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim uczniów i pracowników) i mienia szkoły z zachowaniem prywatności i godności osób;
- prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane do:
• Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
• Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
• Podmiotów Medycznych,
• Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie,
• Innych szkół i instytucji (konkursy, turnieje, zawody, kursy itp. ).
6. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
• Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
• Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
• Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
• Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
• Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
• Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
8. Administrator dokona wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Marzena Stasiło
Dyrektor Szkoły

Iłża, dnia 24.05.2018r.