Pro Mazowia
Za zasługi dla Iłży
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dane adresowe
Szkoła Podstawowa w Iłży
Wójtowska 5 27-100 Iłża
tel/fax +48 486163040
Bodzentyńska 45 27-100 Iłża
tel +48 486165863
pspilza@poczta.onet.pl
Lokalizacja
Cookies
Na stronie SP w Iłży mogą być wykorzystywane pliki cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących tych plików w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, korzystaj ze strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Podręczniki
Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 (new)
do pobrania-plik pdf
    +48 486163040     +48 486165863      +48 486165110     pspilza@poczta.onet.pl                                         E-dziennik Synergia          Microsoft Office 365          BIP
Rekrutacja do klas pierwszych

Zasady przyjęcia dzieci do klasy I

 

Zasady przyjęcia do klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży w roku szkolnym 2017/2018.

 

Dzieci do klasy pierwszej przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) oraz na wniosek rodzica/prawnego opiekuna i dodatkowej informacji (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły), po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Zgłoszenie można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

 

Zasady rekrutacji obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018 przy przyjmowaniu do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży.

  1. Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży przyjmuje się: z urzędu – dzieci zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie w/w szkoły (po zgłoszeniu rodziców/prawnych opiekunów i złożeniu do szkoły odpowiednio karty zapisu lub wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej); w drodze rekrutacji, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami – dzieci zameldowane lub zamieszkałe poza obwodem szkoły (na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po złożeniu do szkoły wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej).
  2. Kryteria dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży oraz sposób przeliczania na punkty:  

Lp.

Kryterium

 Ilość punktów

1.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

5

2.

Co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na terenie Gminy Iłża

3

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

2

 

Za każde z powyższych kryteriów przyznaje się odpowiednią ilość punktów. W postępowaniu rekrutacyjnym, powołana przez dyrektora komisja, sumuje liczbę punktów oraz kwalifikuje do przyjęcia dzieci, poczynając od najwyższej liczby punktów, aż do wykorzystania wolnych miejsc. W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zapisu.

 

Jeśli po postępowaniu rekrutacyjnym, szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasie pierwszej, a dzieci poza obwodu szkoły nie zostały zakwalifikowane do klasy pierwszej, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające na takich samych zasadach jak rekrutacja.

 

Wyniki postępowania oraz lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej jest podawana do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie listy na terenie szkoły.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

-        wypełnione przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, zgłoszenie dziecka lub wniosek o przyjęcie do klasy I, złożony w odpowiednim terminie w sekretariacie szkoły w Iłży ul. Wójtowska 5,

-        dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, w celu weryfikacji danych


Materiały do pobrania

Zgłoszenie/wniosek* o przyjęcie do klasy ………………Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży

Informacje potrzebne do rekrutacji dla dzieci spoza obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży