Nawigacja

dane adresowe

Szkoła Podstawowa w Iłży
Wójtowska 5 27-100 Iłża
tel/fax 486163040
pspilza(at)poczta.onet.pl
Bodzentyńska 45 27-100 Iłża
tel 486165136

Lokalizacja

cookies

Na stronie SP w Iłży mogą być wykorzystywane pliki cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących tych plików w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, korzystaj ze strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Pro Mazowia

Za zasługi dla Iłży

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kontakt z rodzicami

(New)Dyżury nauczycieli w I semestrze r. szk. 2020/2021
do pobrania-plik pdf

podręczniki

New Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
do pobrania-plik pdf

Bezpieczeństwo dziecka w sieci-wskazówki dla rodziców
do pobrania-plik pdf

komunikat-wypożyczenia tabletówSzanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!


W dniu 18 maja 2020 r. od godziny 10.00 do godziny 14.00 w budynku szkoły, przy ulicy Bodzentyńskiej 45, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa i ochrony osobistej, będą wypożyczane tablety przekazane szkole przez Burmistrza Iłży w ramach programu "Zdalna Szkoła". Pedagodzy szkolni w porozumieniu z wychowawcami wszystkich klas opracowali listę 35 rodzin zakwalifikowanych do wypożyczenia w/w urządzeń. Rodziny zakwalifikowane do wypożyczenia w/w sprzętu są powiadamiani bezpośrednio przez wychowawców. Proszę o zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz wnioskiem. Podstawą wypożyczenia będzie uzupełnienie i podpisanie przez wypożyczającego wspomnianego wniosku oraz podpisanie stosownej umowy.


Wniosek o wypożyczenie tabletuRegulamin wypożyczenia tabletu

Dyrektor szkoły – Marzena StasiłoKomunikat w sprawie jubileuszu szkoły

Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice, Mieszkańcy Iłży!


Ze względu na epidemię koronawirusa jesteśmy zmuszeni przełożyć uroczystość jubileuszu szkoły połączoną z odsłonięciem pomnika na przyszłość. O nowym terminie zostaniecie Państwo powiadomieni w odpowiednim czasie.


Dyrektor szkoły – Marzena Stasiło
Postaw na słońce

W roku szkolnym 2019/2020 (od X 2019 do II 2020) uczniowie klasy VIIa naszej szkoły: Kozłowski Tomasz, Kosterna Adam, Kuśmierczyk Sebastian, Mazur Piotr, Kutera Mateusz i Sępioł Adam wzięli udział w I etapie konkursu badawczego Postaw na Słońce- organizowanym pod patronatem BOŚ( Banku Ochrony Środowiska i Ministerstwa Ochrony Środowiska
Konkurs ten miał na celu rozpowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii. Głównie technologii przetwarzania energii słonecznej na elektryczną. Uczniowie mogli korzystać z materiałów dostępnych na portalu:
BOŚ i MOŚ oraz dostępnych czasopism popularnonaukowych
Etap I konkursu całkowicie odbywał się on-line. Był podzielony na 5 zadań, które kończyły się opracowaniem raportu a następnie jego przesłaniem.
Zadanie I - zbudowanie szkolnego zespołu konkursowego( o nazwie My- energoodnawialni)
Zadanie II -zdobycie wiedzy n/t wytwarzania energii elektrycznej, w tym energii
pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych
Zadanie III -obliczenie zapotrzebowania energetycznego jednorodzinnych budynków mieszkalnych
Zadanie IV- dobranie systemu ogniw fotowoltaicznych do wartości zużycia energii elektrycznej przez wybrane analizowane budynki
zadanie V- przedstawienie kalkulacji środowiskowej i rachunku ekonomicznego w odniesieniu do planowanej modernizacji
Łącznie grupa uzyskała 785,67 pkt. na 940 możliwych (13 miejsce na 89 drużyn biorących udział w konkursie).Za duży wkład pracy i wielkie zaangażowanie podczas trwania konkursu jako nagrodę uczniowie uzyskują u mnie z przedmiotu cząstkową oceną celującą

Opracowanie Marek Czapla

Przyjęcia do klas pierwszychINFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE DZIECI, KTÓRYCH DEKLARACJE DOSTARCZONO DO SZKOŁY ZOSTAŁY PRZYJĘTE DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wielkanoc 2020
Życzymy wszystkim zdrowych, pogodnych, bezpiecznych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

ważny komunikat

Ważny Komunikat!


Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice, Mieszkańcy Iłży!


Mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich, wprowadzam bezwzględny zakaz przebywania na terenie szkoły, w tym korzystania z placu zabaw, boiska szkolnego, terenów zielonych wokół szkoły oraz gromadzenia się na parkingu przyszkolnym do odwołania!


Jednocześnie jeszcze raz apeluję do wszystkich o rozsądek i racjonalne zachowanie – szczególnie młodych ludzi spotykających się lub planujących spotykać się na parkingu przyszkolnym, a Rodziców młodszej i starszej młodzieży bardzo proszę o wnikliwą kontrolę zachowań dzieci.

Pamiętajmy o odpowiedzialności za siebie i za innych!


Dyrektor szkoły – Marzena Stasiło

OGŁOSZENIE!!!

Ogłoszenie


Od czwartku 12 marca 2020 roku przez okres dwóch tygodni tj. do 25 marca 2020 roku decyzją Premiera Pana Mateusza Morawieckiego szkoła będzie zamknięta.


Jeżeli rodzice w najbliższy czwartek i piątek (12 i 13 marca 2020 roku) nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom, będą w szkole zorganizowane zajęcia świetlicowe, opiekuńcze w godzinach od. 7.00 do 15.00.


Proszę wszystkich RODZICÓW I  UCZNIÓW o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz w e-dzienniku, gdzie nauczyciele będą zamieszczać informacje w/s realizacji programu nauczania.


Dyrektor szkoły – Marzena Stasiło

zawieszenie zajęć informacja MEN

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finał powiatu radomskiego w piłce siatkowej dziewcząt

Dnia 3 marca w naszej szkole odbyły się rozgrywki sportowe w ramach finału powiatu w piłce siatkowej dziewcząt. Wzięły w nim udział drużyny z Wolanowa, Słupicy, Jedlanki i Iłży. Naszą szkołę reprezentowały: Iza Korbiak kl. 8a, Olga Słyk kl. 8b, Janiszewska Zuzia kl. 8b, Gut Natalia kl.8b, Ziomek Zuzia kl. 8b,Skalska Maja kl. 7a, Góźdź Hania kl. 7a, Kosno Lena kl. 7a.
Dziewczęta z Iłży wszystkie swoje mecze wygrały 2:0 , zajęły I miejsce i awansowały do półfinału międzypowiatowego, który odbędzie się 13 marca w Szydłowcu. Drugie miejsce zajęła szkoła z Wolanowa, III szkoła ze Słupicy, IV szkoła z Jedlanki.
Wszystkim zawodniczkom gratulujemy, a naszym siatkarkom życzymy dalszych sukcesów. ---Link do zdjęć---

Opracowała Beata Drab


MIĘDZYGMINNE ZAWODY W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Dnia 28 lutego odbyły się w naszej szkole międzygminne zawody w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w dwóch rocznikach-2007 i młodsi i w roczniku 2005, 2006.
Wśród reprezentacji młodszego rocznika mecze rozgrywały zespoły z:
Chłopcy: Iłża, Skaryszew, Wierzbica Dziewczęta: Iłża , Chomentów, Wierzbica
Starsi zawodnicy to reprezentanci szkół:
Chłopcy: Wierzbica, Pakosław, Skaryszew Dziewczęta: Makowiec, Iłża, Wierzbica
Wśród reprezentacji klas szóstych zwyciężyły dziewczęta z Wierzbicy, II miejsce zajęła Iłża, III Chomentów.
Wśród chłopców młodszych I miejsce zajęła Wierzbica, II miejsce Iłża, III miejsce Skaryszew
Zawodnicy z klas VII,VIII zdobyli następujące miejsca:
Chłopcy: I miejsce Wierzbica, II miejsce Pakosław, III miejsce Skaryszew
Dziewczęta: I miejsce Iłża, II miejsce Wierzbica, III miejsce Makowiec
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowała Beata Drab


Choinka klas IV-VIII

W tym roku choinka dla klas IV - VIII odbyła się 6 lutego. Oprawę muzyczną zapewnił nam tradycyjnie pan DJ, a w przerwach zabawy młodzież mogła posilić się poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców. Zabawa choinkowa trwała do godziny 20-tej i bez wątpienia stanowiła udany początek ferii zimowych. Dziękujemy Radzie Rodziców, Dyrekcji za organizację tej imprezy, nauczycielom za sprawowanie opieki nad uczniami, a młodzieży za liczne przybycie. Obszerną fotorelację znajdziecie obok. Link do zdjęć

Opracowała: Anna Grabska
Główny Inspektor SanitarnySzczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenie koronawirusem-podstawowe środki ochronne

Link do pliku format pdf

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej, w dniu 28.02.2020 r .odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W kościele parafialnym o godzinie 9.30 rozpoczęła się uroczysta msza św. za Żołnierzy Wyklętych z udziałem całej społeczności szkolnej oraz przybyłych gości. Po mszy uczniowie klas VIII a i c oraz VII b zaprezentowali krótki program artystyczny, następnie zostały złożone wiązanki pod pomnikiem generała Antoniego Hedy. Link do zdjęć

Opracowanie: Dorota Plata


Innowacja pedagogiczna interdyscyplinarna

Innowacja pedagogiczna interdyscyplinarna dla klas 7-mych
- "Wolność i zdrowie to życie bez uzależnień"


W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży, w okresie od marca do maja 2020r wdrażana będzie Innowacja pedagogiczna interdyscyplinarna o charakterze metodyczno – programowym dla uczniów klas 7-mych pt. "Wolność i zdrowie to życie bez uzależnień".
Autorkami i wdrażającymi projekt są: Anna Jaśkiewicz – pedagog szkolny, Justyna Pacholczak – nauczyciel chemii, Agnieszka Pawełek – nauczyciel biologii. Zajęcia innowacyjne będą odbywać się w ramach godzin wychowawczych, chemii, biologii, spotkań z Rodzicami i imprez szkolnych.
Cele główne projektu to: profilaktyka uzależnień, harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny młodzieży oraz nowatorskie formy edukacji oraz urozmaicenie i uatrakcyjnienie procesu edukacyjno-wychowawczego.
Innowacyjność projektu polega głównie na połączeniu wiedzy i umiejętności biologicznych, chemicznych i psychospołecznych, dotyczących budowy, składu i szkodliwego wpływu dopalaczy i narkotyków na zdrowie i życie człowieka. Wzajemne przenikanie się treści chemicznych, biologicznych i psychologicznych ma dać uczniom możliwość całościowego, interdyscyplinarnego poznania i rozumienia zagadnień. Przykładowy schemat edukacyjno-wychowawczy innowacji: "co to za substancja, jaki jest jej skład, jakie wywołuje reakcje chemiczne, jak wpływa na ciało i organy wewnętrzne, ale również jak wpływa na zachowanie, emocje, relacje z innymi, na zdrowie psychiczne i dalsze życie".
W ramach innowacji zajęcia będą prowadzone przez jednego, dwóch ale i trzech nauczycieli jednocześnie (w podsumowaniu projektu), aby treści przenikały się na bieżąco.
Oczekiwane efekty wprowadzenia innowacji dla uczniów wynikają z założonych celów szczegółowych, a są nimi m.in.: pogłębianie wiedzy dotyczącej szkodliwości uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia, poszerzanie wiedzy o zdrowiu psychofizycznym człowieka oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje decyzje, zdrowie i życie.
Wśród oddziaływań wychowawczych warto wymienić także: wdrażanie uczniów do dokonywania samodzielnych wyborów, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wzmacnianie autorytetu Rodziców oraz uczenie sposobów osiągania dobrostanu życiowego w zagrożonym świecie.


Informację przygotowała:
pedagog szkolny
Anna Jaśkiewicz

Konkurs biblioteczny

OGŁOSZENIE O KONKURSIE BIBLIOTECZNYM

Biblioteka szkolna organizuje Konkurs wiedzy o powieści J.R.R. Tolkiena „Hobbit czyli tam i z powrotem”. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Konkurs odbędzie się w bibliotece 14 kwietnia (wtorek) na czwartej lekcji ( 10.00 – 10.45 ).
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału. Zwycięzcy otrzymają nagrody.

Panie Bibliotekarki


Wygenerowano w sekund: 0.04
395,475 unikalne wizyty